sunnuntai 23. maaliskuuta 2014

KESÄLAHDEN KYLÄNRAITTI-ILTA OSA 3 TO 27.3 KLO 18

Pro Kesälahden käynnistämä Kylänraitti- projekti etenee kevään korvalla. Tilannekatsausta, uuden ideointia ja työnjakoa tehdään seuraavan kerran torstai-iltana klo 18 Kesälahti -talolla, eli vanhalla kunnantalolla.


Yksi Pro Kesälahti ry:n vuoden päätavoitteista on saada rattaat pyörimään isosti kylänraitin kaunistamiseksi. Työt jatkuvat maiseman siistimiseksi sekä yhteisellä idoinnilla ja toteutuksella pyritään saamaan maamerkkejä ympäristöön, minkä avulla Kesälahti jäisi myönteisellä tavalla 6-tiellä liikkujien mieleen. Positiivisella Kesälahti- imagolla houkutellaan asiakkaita yrityksille ja miksei kuntaan uusia asukkaitakin sekä parannetaan yleistä viihtyvyyttä.

Jo yhdistyksen alusta asti yhtenä tavoitteista ollut kylänraitin kehittäminen sai vauhtia viime vuoden puolella pidetyistä kahdesta yleisötilaisuudesta. Ensimmäisessä tilaisuudessa kylänraittia kierrettiin kävellen ja yhteisessä kokoontumisessa erilaisia ideoita ja kehittämiskohteita heitettiin ilmoille. Toisessa tilaisuudessa käytiin läpi mitä eri työryhmät olivat jo saaneet aikaiseksi ja ideoineet sekä kuultiin myös mitä Kiteen kaupungin ja ELY-keskusken tiekatselmuksessa nousi esille Kesälahden aluetta koskien.

Nyt tulevana torstaina on tarkoituksena miettiä tarkemmin työnjakoa ja jatkaa jo aiemminkin lennokasta ideointia kylänraitin kehittämisen suhteen. Tilaisuuteen on kutsuttu eri järjestöjä, yhdistyksiä ja yrityksiä, aluejohtokunta sekä kaupungin edustajia. Aiemmissa tilaisuuksissa on ollut kiitettävän runsaasti myös kesälahtelaisia yksityishenkilöitä. Kylänraitin kehittäminen onkin yhteinen projekti, johon kaikki voivat antaa oman panoksensa.


Lista tehtävistä töistä on kasvanut jo pitkäksi ja seuraavaksi onkin tarpeen miettiä millä aikataululla töitä jatketaan. Yleisötilaisuudet ovat olleet toimiva ponnahduslauta projektin eri vaiheissa, joten paikalle toivotaan runsasta osanottoa.