YHTEYSTIEDOT

prokesalahti@gmail.com

Puheenjohtaja
Raimo Oksman
raimo.oksman@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Emmi Pennanen
emmipennanen@hotmail.com

Sihteeri
Sirpa Suomalainen
sirpa.a.suomalainen@gmail.com

Rahastonhoitaja
Pekka Ketolainen
pekka.ketolainen@pp1.inet.fi

Hallituksen jäsenet
Marjatta Oksman
Ilpo Issakainen
Erkki Lindeberg
Soile Heinonen

Hallituksen varajäsenet
Katri Haverinen
Airi Turunen

Nuorisojäsenet:
Riikka Tynkkynen
Sonja Koskinen